Sukces prawników Kancelarii w precedensowej sprawie przed Sądem ds. Własności Intelektualnej w Warszawie o ochronę praw autorskich i udzielenie informacji

W sporze z pewną dużą stacją telewizyjną złożono wniosek o zobowiązanie stacji do udzielenia informacji. Sąd pominął ten wniosek jak zwyķły wniosek dowodowy (art. 235 i n. k.p.c.) a ponadto odmówił uzasadnienia tego postanowienia uznając je za niezaskarżalne. Ocenił więc dowód przed jego formalnym ujawnieniem oraz pozbawił stronę prawa do kontroli swego rozstrzygnięcia.

Na szczęście Sąd odwoławczy się połapał i uchylił wadliwe postanowienie Sądu I Instancji oraz zobowiązał go do sporządzenia uzasadnienia, co z kolei umożliwiło stronie zaskarżenie postanowienia.

Poniżej co powiedział Sąd Odwoławczy ds. Własności Intelektualnej w Warszawie:

10.01.23
(XXII GWz 47/22, niepubl.)

"Sąd nie może uchylać się od uzasadnienia podlegającego zaskarżeniu merytorycznego rozstrzygnięcia, wskazując bez podstawy prawnej, że jednoznacznie sformułowany wniosek o udzielenie informacji, zawarty w pozwie (...) wraz ze wskazaniem podstawy prawnej wniosku (art. 479(112) k.p.c. i nast. ...), jest innym wnioskiem. W istocie stanowi to pozbawienie prawa do sądu w kontekście możliwości wniesienia środka odwoławczego.
Sąd jest bowiem związany jednoznacznym stanowiskiem strony co do kwalifikacji danego pisma, wniosku itp. Może nie podzielać oceny merytorycznej, nie może jednak zamiast strony podjąć decyzji z czym ma do czynienia".

"(...) art. 479(115) § 1 pkt 3 k.p.c, (...) przewiduje otwarty katalog informacji, do których udzielenia może być zobowiązana druga strona procesu [ale] nie w kontekście przepisów regulujących „zwykłe” postępowanie dowodowe."

W dniu 28 .04.2023 r. #TSUE potwierdził, że roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej "służy innemu celowi niż powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa własności intelektualnej" - pkt 45.

W sprawie C‑628/21 TB v. Castorama Polska sp. z o.o., Knor sp. z o.o.

Wyrok z 27.04.2023
https://lnkd.in/gwm9PpHi

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?