Usługi i branże

Kancelaria oferuje wyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego. Poniżej przykładowe branże i porady prawne:

Spółki medialne

Doradztwo z zakresu praw autorskich, znaków towarowych i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, prowadzenie sporów i negocjacji z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, przygotowywanie i opiniowanie umów z nadawcami, producentami utworów audiowizualnych, twórcami;

Banki

Doradztwo z dziedziny ochrony danych osobowych w związku z obowiązkiem zapewnienia tajemnicy bankowej

Doradztwo związane z outsourcingiem danych osobowych w tym ich transferem poza Europejski Obszar Gospodarczy; Kancelaria przeprowadza proces administracyjny, którego celem jest doprowadzenie do uzyskania zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na outsourcing danych osobowych.

Spółki internetowe, wydawnictwa oraz spółki sprzedaży bezpośredniej

Doradztwo strategiczne związane z potrzebą zapewnienia standardów minimalnych w działalności gospodarczej i zawodowej związanych z ochroną

Ochrona baz danych o klientach w tym baz danych konsumenckich; Kancelaria opiniuje i przygotowuje umowy na wykonanie, sprzedaż lub najem bazy danych, przeprowadza proces zgłoszenia bazy danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w celu jej rejestracji;

Producenci utworów audiowizualnych i twórcy

Doradztwo związane z prawną organizacją produkcji audiowizualnej, w tym opracowywanie umów obejmujących pozyskanie praw wyłącznych do scenariusza, reżyserii czy muzyki w filmie, umów cesji praw i zobowiązań z dotychczasowego na nowego producenta etc.;

Doradztwo dotyczące nabycia praw wyłącznych przez producenta utworu audiowizualnego przy eksploatacji utworu na zasadach "Cross-media".

Producenci i importerzy sprzętu elektronicznego i nośników danych

Doradztwo związane z obowiązkiem odprowadzania opłat produkcyjno-importowych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi i związane z tym doradztwo podatkowe;

Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne

Doradztwo w zakresie obowiązków telekomunikacyjnych, m.in. analiza obowiązku zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej, obowiązki w zakresie znakowania CE, kompatybilności elektromagnetycznej oraz tajemnicy telekomunikacyjnej, kształtowanie regulaminów na podstawie prawa telekomunikacyjnego.

Spółki sportowe

Doradztwo w zakresie bieżącej działalności klubu sportowego: umowy z zawodnikami, analiza regulaminów rozgrywek, umowy transferowe, negocjacje i mediacje. 

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?