Zespół

Janusz Piotr Kolczyński
Radca prawny, Partner zarządzający

Obszary specjalizacji: Prawo procesowe, prawo kontraktów, prawo Internetu, prawo autorskie, znaki towarowe, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, dane osobowe, dobra osobiste, prawo sportowe.

Janusz Piotr doradzał m.in. spółkom technologicznym, internetowym, telewizyjnym, paliwowym, spirytusowym, budowlanym, tytoniowym, kosmetycznym oraz producentom i dystrybutorom filmowym oraz producentom sprzętu elektronicznego i dóbr luksusowych. Prowadził spory i negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i instytucjami państwowymi. Brał udział w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia praw do renomowanych znaków towarowych. Prowadził spory domenowe przed sądem arbitrażowym w Warszawie. Występował również w sporach sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych w wyniku publikacji prasowych. Doradzał przedsiębiorstwom tytoniowym w zakresie prawa do reklamy. Reprezentował klientów przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w postępowaniu o uzyskanie zgody na transfer danych osobowych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Wczesne doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. jako radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz jako szef praktyki prawa własności intelektualnej i nowych technologii PwC Legal Polska. Janusz Piotr jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 2001 r. był stypendystą w Instytucie Maxa Plancka w Monachium.

     

Dominika Sułecka-Tosza
Radca prawny

Obszary specjalizacji: prawo autorskie, znaki towarowe, organizacje zbiorowego zarządzania, dobra osobiste

Dominika jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 r. ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a w 2020 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego. Współpracowała m.in. z publicznym nadawcą telewizyjnym, a także wiodącą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sądzie rejonowym w Warszawie oraz w spółce zarządzającej jedną z największych sieci teleinformatycznych w Polsce. Jest autorką artykułów dla popularnego portalu prawniczego. Do jej doświadczeń zawodowych należy także wsparcie prawne samorządu zawodowego doradców podatkowych

     

Agnieszka Śnieżko
Rzecznik patentowy, Of Counsel

Rzecznik patentowy, of Counsel
Obszary specjalizacji: znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo konkurencji


Agnieszka jest prawnikiem, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w prawie znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w prawie konkurencji. Prowadzi praktykę rzecznikowską w ramach spółki partnerskiej WTS Rzecznicy Patentowi, której jest współzałożycielem.    

W latach 2001-2005 uczestniczyła w zajęciach studiów doktorskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. W ramach tych studiów uzyskała stypendium Fundacji Maxa-Plancka i w roku 2003 odbyła półroczny staż badawczy w monachijskim
Instytucie Maxa-Plancka, zajmującym się prawem własności intelektualnej i prawem podatkowym. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz członkiem European Communities Trademark Association. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach odnoszących się do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO oraz w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami administracyjnymi. Uczestniczy w charakterze doradcy w sądowych sprawach cywilnych i gospodarczych dotyczących naruszeń praw wyłącznych oraz działań sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji.

   

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?