Zespół

Janusz Piotr Kolczyński
Radca prawny, Partner zarządzający

Obszary specjalizacji: Prawo procesowe, prawo kontraktów, prawo Internetu, prawo autorskie, znaki towarowe, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, dane osobowe, dobra osobiste, prawo sportowe.

Janusz Piotr doradzał m.in. spółkom technologicznym, internetowym, telewizyjnym, paliwowym, spirytusowym, budowlanym, tytoniowym, kosmetycznym oraz producentom i dystrybutorom filmowym oraz producentom sprzętu elektronicznego i dóbr luksusowych. Prowadził spory i negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i instytucjami państwowymi. Brał udział w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia praw do renomowanych znaków towarowych. Prowadził spory domenowe przed sądem arbitrażowym w Warszawie. Występował również w sporach sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych w wyniku publikacji prasowych. Doradzał przedsiębiorstwom tytoniowym w zakresie prawa do reklamy. Reprezentował klientów przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w postępowaniu o uzyskanie zgody na transfer danych osobowych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Wczesne doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. jako radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz jako szef praktyki prawa własności intelektualnej i nowych technologii PwC Legal Polska. Janusz Piotr jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 2001 r. był stypendystą w Instytucie Maxa Plancka w Monachium.

     

Maciej Tomaszewski
Radca prawny, Partner equity

Obszary specjalizacji: prawo nowych technologii, prawo autorskie, prawo Internetu, znaki towarowe, ochrona dóbr osobistych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo reklamy, prawo kontraktów.

Maciej rozpoczynał karierę zawodową w dziale doradztwa podatkowego PwC, gdzie przez ponad pięć lat odpowiadał za obsługę postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Następnie współpracował z PwC Legal Polska, gdzie angażował się w projekty związane z szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej i ochroną danych osobowych, prawem korporacyjnym oraz w postępowania sądowe. W 2013 roku złożył egzamin radcowski z trzecim wynikiem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i rozpoczął rozwijanie praktyki zawodowej. Do jego doświadczeń należy m.in. doradztwo jednemu z największych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce, gdzie opiniował kontrakty dotyczące w szczególności zakupu i wdrożenia systemów informatycznych, a także weryfikował  komunikację marketingową firmy. Pomagał jednemu z bardziej prężnych start-upów działających w branży e-commerce w procesie sprzedaży udziałów na rzecz znaczącego inwestora z branży medycznej, a także w przygotowywaniu regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną. Dla istotnego gracza na rynku wsparcia sprzedaży produktów promocjami kuponowymi opiniował umowy z partnerami handlowymi. Doradzał również jednemu z bardziej rozpoznawalnych graczy na rynku reklamy i marketingu (również w zakresie e-commerce) w zakresie prawa kontraktów i zgodności proponowanych klientom rozwiązań komunikacyjnych i marketingowych z prawem, z uwzględnieniem tak wrażliwych branż, jak tytoniowa, alkoholowa czy farmaceutyczna.

Maciej jest absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Koźmińskiego. 

     

Dominika Sułecka
Aplikantka radcowska

Obszary specjalizacji: prawo autorskie, znaki towarowe, organizacje zbiorowego zarządzania, dobra osobiste.

Dominika jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała m.in. z publicznym nadawcą telewizyjnym, a także wiodącą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sądzie rejonowym w Warszawie oraz w spółce zarządzającej jedną z największych sieci teleinformatycznych w Polsce. Posiada również doświadczenie związane ze wsparciem prawnym dla samorządu zawodowego doradców podatkowych.

     

Agnieszka Śnieżko
Rzecznik patentowy, Of Counsel

Rzecznik patentowy, of Counsel
Obszary specjalizacji: znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo konkurencji


Agnieszka jest prawnikiem, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w prawie znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w prawie konkurencji. Prowadzi praktykę rzecznikowską w ramach spółki partnerskiej WTS Rzecznicy Patentowi, której jest współzałożycielem.    

W latach 2001-2005 uczestniczyła w zajęciach studiów doktorskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. W ramach tych studiów uzyskała stypendium Fundacji Maxa-Plancka i w roku 2003 odbyła półroczny staż badawczy w monachijskim
Instytucie Maxa-Plancka, zajmującym się prawem własności intelektualnej i prawem podatkowym. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz członkiem European Communities Trademark Association. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach odnoszących się do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO oraz w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami administracyjnymi. Uczestniczy w charakterze doradcy w sądowych sprawach cywilnych i gospodarczych dotyczących naruszeń praw wyłącznych oraz działań sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji.

   

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

 

telTel. + 48 22 431 63 03
Faks +48 22 431 62 01
Telekonf.: +48 22 12 23 903
home

ul. Smolna 40

00-375 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?