usługa przeznaczona przedsiębiorców

Jestem zainteresowan/y/a (zaznacz właściwe)
Załącz plik z treścią pytania oraz ewentualnie dodaj załączniki.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem korzystania ze strony Cropa.org i nie wnoszę uwag, które mogłem przekazać C.R.O.P.A Kancelarii Radcowskiej J.P.Kolczyński („Kancelaria”) za pośrednictwem adresu e-mail info@cropa.org. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię w celu świadczenia pomocy prawnej, zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata albo pomocy w sprawach własności przemysłowej wykonywanej przez rzecznika patentowego. Oświadczam, że wiadomy jest mi cel, dla którego dane zostają zgromadzone przez Kancelarię oraz, że swoje dane podaję dobrowolnie. Jestem świadom/y/a przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych Kancelarii oraz na przekazanie danych innym podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej w Polsce lub za granicą, w tym w kraju leżącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Oświadczam, że wiadomy jest mi cel, dla którego Kancelaria gromadzi moje dane. Swoje dane osobowe podaję dobrowolnie oraz jestem świadom/y/a przysługującego mi prawa dostępu do ich treści oraz poprawiania.

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?