Oferta

Usługi i branże

Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw, które inwestują we własność intelektualną i nowe technologie, dane osobowe, reklamę i media. Pomagamy również osobom fizycznym w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, adresując nasze usługi w szczególności do osób publicznych, których dobra osobiste zostały naruszone przez media.  Doradzamy klubom sportowym w ich codziennych sprawach prawnych. Więcej na temat branż, do których adresujemy nasze usługi znajduje się pod tym linkiem

Wynagrodzenie i tłumaczenia, dojazdy, koszty

Nie pobieramy wynagrodzenia za pierwsze spotkanie ani ogólną rozmowę o potrzebach biznesowych, które nasza porada miałaby spełnić.

Nie pobieramy wynagrodzenia za bieżące kontakty telefoniczne z nami, chyba że chodzi o dłuższą telekonferencję, którą możemy zorganizować np. na naszej platformie telekonferencyjnej.

Zasadniczo nie pobieramy wynagrodzenia za dojazdy w granicach siedziby Kancelarii do klienta, na negocjacje, rozprawę sądową itd., chyba że chodzi o sytuację nagłą, niespodziewaną, np. konieczność pilnego przejrzenia akt w prokuraturze w związku z upływającym terminem do wniesieniem zażalenia, pilnego złożenia pisma procesowego w biurze podawczym sądu lub innej instytucji.

Wynagradzamy się według stawki godzinowej lub stałego ryczałtu miesięcznego.

Czasem, obok tego, ustalamy z klientami, że nasze wynagrodzenie zostanie w pewnej części uzależnione od sukcesu (wygranej) czy też od skali uzyskanych oszczędności. Najczęściej oceniamy potencjalny budżet zlecenia jak np.: budżet sprawy sądowej, negocjacji, transakcji, ugody, pracy nad umową, mediacji itd. Osobno i według określonej procedury zawartej w regulaminie ustalamy wynagrodzenie porad prawnych on-line.

Zwyczajowo stawka godzinowa lub stały ryczałt zawierają w sobie koszty biurowe, które ponosimy w związku z usługą prawną dla klienta, takie jak: koszty papieru, połączeń telefonicznych, korespondencji listownej w Polsce, kopert, tonerów itd.

Może się jednak zdarzyć, że w pewnych sytuacjach koszty te wykroczą poza to, co standardowe. W takim wypadku pobieramy koszty materiałowe lub korespondencji po ich uprzednim ustaleniu z klientem.

Kancelaria korzysta, na zasadzie stałej umowy o współpracę z zachowaniem poufności, z profesjonalnego biura tłumaczeń.

Koszt wykonania tłumaczeń profesjonalnych lub przysięgłych jest liczony osobno według stawki tłumacza, o której wcześniej informujemy klienta. Przy weryfikacji tłumaczeń (poza przysięgłymi) doliczamy do wynagrodzenia naszą pracę za końcową ocenę poprawności tłumaczenia, tak, aby było ono poprawne z prawnego punktu widzenia.

W ramach wynagrodzenia zapewniamy dostęp do Elektronicznej Strefy Klienta Kancelarii.

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?