Brak winy nie zwalnia od odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie cudzych zdjęć z Internetu – komentarz prawników Kancelarii dla Dziennika Gazeta Prawna do ciekawego orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie

18 maja 2021 r.

W dniu 11 maja 2021 r. w Dzienniku Gazeta Prawna opublikowano artykuł pt. „Wykorzystywanie cudzych zdjęć w Internecie. Brak winy nie zwalnia od odpowiedzialności”. Dziennik zamieścił w nim komentarz mec. Janusza Piotra Kolczyńskiego, partnera zarządzającego w Kancelarii Radcowskiej C.R.O.P.A. do ciekawego orzeczenia wstępnego o sygnaturze VIII GC 48/18 Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Sprawa dotyczyła powództwa, które właściciel pewnego  e-sklepu specjalizującego się w artykułach gospodarstwa domowego, wytyczył swego konkurentowi. Właściciel e-sklepu zauważył, że na stronie konkurencyjnego sprzedawcy widnieje 127 należących do niego fotografii. Pozwany twierdził, że zdjęcia pozyskał ze strony dystrybutora towaru, który zapewnił go o legalności pochodzenia zdjęć. Sąd uznał jednak, że brak winy nie zwolnił pozwanego od odpowiedzialności i stwierdził naruszenie co do zasady. Mecenas Janusz Piotr Kolczyński wskazał: „W takiej sytuacji złożenie oświadczeń przez kontrahenta o nienaruszeniu praw, wobec braku możliwości weryfikacji łańcucha praw i źródła przez sprzedawcę, niewiele zmienia w jego sytuacji prawnej. Mimo takiego zapewnienia sprzedawca może bowiem odpowiadać wobec osób trzecich – uprawnionych z praw autorskich.” Zdaniem mecenasa Kolczyńskiego ewentualną drogą dochodzenia praw przez pozwanego może być skarga do UOKiK lub zadbanie o to, aby w umowie z dystrybutorem znalazły się odpowiedniej wysokości kary umowne, zwolnienie z długu, wstąpienie w spór sądowy po stronie pozwanego.

Po wydaniu orzeczenia wstępnego Sąd będzie obecnie zasądzał odszkodowanie, które powód określił  na kwotę ryczałtową 114 000 zł., którą wyliczył na podstawie tabel wynagrodzeń autorskich jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zdaniem mecenasa Kolczyńskiego „Tabele wynagrodzeń zatwierdzone na podstawie dawnych przepisów prawa autorskiego już dawno utraciły swą moc. W takim wypadku powinno dojść do miarkowania odszkodowania ryczałtowego przez Sąd np. przez pryzmat utraconych możliwości zarobkowania przez powoda, strat niematerialnych spowodowanych naruszeniem, nakładów koniecznych dla wyrycia naruszenia, praktyki powoda odnośnie do udzielania zgód w podobnych sprawach, cen rynkowych fotografii, poziomu artystycznego itd.

Orzeczenie wstępne nie jest prawomocne.

JGP

 

jgp

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?