Odprowadzanie tantiem za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w przepisach „Tarczy antykryzysowej 1”

7 kwietnia 2020 r.

W dniu 31 marca 2020 r. w Dzienniku Gazeta Prawna opublikowano artykuł pt. „Epidemia koronawirusa: Firmy nie zapłacą artystom. Problem w tym, że przepisy są niejasne”. Dziennik zamieścił w nim komentarz mec. Janusza Piotra Kolczyńskiego, partnera zarządzającego w Kancelarii Radcowskiej C.R.O.P.A. do przyjętej przez parlament ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

W wyżej wymienionym artykule mecenas Kolczyński zwrócił uwagę na brak precyzji przepisów nowej ustawy w zakresie zwolnienia z wynagrodzeń autorskich.

Przypomnijmy, że przyjęta przez Sejm ustawa zwalnia niektórych usługobiorców z obowiązku odprowadzania tantiem za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych tam, gdzie zawarli oni z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi umowę, w której znajdują się sztywne stawki wynagrodzeń, tj. niezależne od przychodów.

Nowy przepis art. 15 l wymienionej ustawy pozwala na „wstrzymanie” się zapłatą przez usługobiorców przez czas epidemii. Na etapie przyjmowania ustawy Senat próbował okroić wskazany przepis tylko do publicznych odtworzeń, tj. z wyłączeniem reemisji i nadawania (druk 96z), jednak Sejm bez głębszej refleksji odrzucił tę propozycję. Powstała sytuacja, która zdaniem mec. Kolczyńskiego, może pozbawić niektórych artystów należnych tantiem także za nadawanie lub reemisję utworów lub przedmiotów praw pokrewnych np. w telewizji.  

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?