Mec. Janusz Piotr Kolczyński arbitrem nowej Komisji Prawa Autorskiego IX Kadencji

14.03.2019 r.

W dniu 12 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej została opublikowana informacja o nowym składzie Komisji Prawa Autorskiego, IX Kadencji. Miło nam poinformować, że wśród 20 powołanych przez Ministra prof. Piotra Glińskiego na pięcioletnią kadencję arbitrów, znalazł się  mec. Janusz Piotr Kolczyński, partner zarządzający Kancelarią.

Przypomnijmy, że podstawę prawną działania Komisji Prawa Autorskiego stanowi ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. Z 2018 r. Poz. 1293) a do jej kompetencji należy m.in. zatwierdzanie tabel wynagrodzeń autorskich oraz mediacje w sporach z użytkownikami praw autorskich i pokrewnych.

W skład Komisji wchodzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Arbitrów do Komisji powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród kandydatów przedstawionych przez:

  • organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, wydawców i producentów (10 arbitrów);
  • organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i telewizyjne (10 arbitrów).

Katalog zadań Komisji ma charakter zamknięty, a więcej o nich przeczytacie w komentarzu mec. Kolczyńskiego dostępnym tu.

Autor: Dominika Sułecka

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?