Konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego – komentarz mec. Janusza Piotra Kolczyńskiego

10 kwietnia 2019 r.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało 5 kwietnia 2019 r. projekt Ministra Sprawiedliwości dotyczący ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego (dalej: KPC). Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Czas na zgłaszanie uwag do projektu to 19 kwietnia 2019 r.

Główne założenia projektu to m.in. wprowadzenie wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej, które miałyby rozstrzygać tzw. sprawy własności intelektualnej, do których zaliczono spory o:

  • ochronę praw autorskich i pokrewnych,
  • dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych,
  • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  • ochronę dóbr osobistych, w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorstwa, towarów lub usług;
  • ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub racjonalizatorską.

Kolejnym pomysłem legislatora jest wprowadzenie do KPC powództw szczególnych tj.:

  • powództwa wzajemnego oraz
  • powództwa o ustalenie, że określone czynności nie naruszają patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; w tym ostatnim przypadku wskazuje się w uzasadnieniu, że chodzi o odciążenie stron w zakresie kosztów inwestycyjnych działalności innowacyjnej.

Proponowane zmiany skomentował na swoim profilu na portalu LinkedIn oraz w Dzienniku Gazeta Prawna (tu) mec. Janusz Piotr Kolczyński – partner zarządzający C.R.O.P.A Kancelarią Radcowską.

Autor: Dominika Sułecka

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?