Koniec sporu o naruszenie dóbr osobistych znanej aktorki

25.01.2017

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska doprowadziła z sukcesem do zakończenia postępowań sądowych prowadzonych w imieniu znanej aktorki Anny Przybylskiej i jej spadkobierców z wydawcą dziennika FAKT, spółką Ringier Axel Springer sp. z o.o. Doradztwo prawne w tej sprawie prowadzili radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński oraz Maciej Tomaszewski. W toku prowadzonych spraw Kancelaria uzyskała dla swych klientów wiele korzystnych rozstrzygnięć procesowych doprowadzając m.in. do skutecznych zabezpieczeń roszczeń, które miały także charakter precedensowy. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 11 kwietnia 2016 r. (VI ACz 164/16) uznał, że prawo dzieci do kultu matki jest znacznie silniejsze niż prawo do kultu pamięci tej osoby czytelników Gazety Codziennej „Fakt”. Stwierdził także, że bliscy Anny Przybylskiej mają prawo kultu, które może być podstawą zakazu rozpowszechniania wizerunku zmarłej oraz, że w sprawach o ochronę dóbr osobistych nie ma skutecznego zabezpieczenia w inny sposób niż taki, który prowadzi choćby częściowo do zaspokojenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie zasugerował także precedensowo, że mimo braku wyraźnego przepisu, prawo do rozpowszechniania wizerunku może wejść w skład spadku po zmarłym (art. 922 § 1 i 2 k.c).

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?