Komentarz prawników Kancelarii dla Dziennika Gazety Prawnej do nowej ustawy o OZZ

30 lipca 2018 r.

W dniu 19 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi (Dz. U. nr 2018 r. poz. 1293, dalej: „Ustawa o OZZ”).  Na łamach Dziennika Gazeta Prawna Mecenas Janusz Piotr Kolczyński skomentował nowe przepisy.

Zmiany w procedurze zatwierdzania tabel

Zdaniem komentującego zaproponowany w ustawie powrót do procedury administracyjnej pozbawia ją elementów kontradyktoryjnych, które funkcjonowały z powodzeniem, zmuszając organizację zbiorowego zarządzania (dalej: „OZZ”) do większej aktywności dowodowej. Jego zdaniem sprawy tabelowe charakteryzują się sprzecznością interesów i powinny być zatwierdzane w ramach sporu i ucierania się wzajemnych stanowisk pod kontrolą organu quasi-sądowego. Stawki nie powinny podlegać urzędowej normatywizacji. Obecnie stawki w zatwierdzonych tabelach mają być sztywne, urzędowe i podlegać kontroli państwa. J.P.Kolczyński obawia się także, że przyjęty model może być niezgodny z prawem Unii Europejskiej w zakresie, w jakim doszło w Polsce do swoistego zastąpienia cen rynkowych cenami (stawkami) urzędowymi.

Zmiany w domniemaniu reprezentacji przez OZZ na plus

J.P.Kolczyński wskazał także i zaliczył na plus nowej Ustawy o OZZ: „Przepisy przesądzają, że nie ma uniwersalnego obowiązku reprezentacji, co dotychczas było przez środowisko OZZ mocno forsowane, a przez sądy bezkrytycznie przyjmowane. Od dzisiaj OZZ nie może powiedzieć, że udzieli licencji obejmującej wszystkich uprawnionych danej kategorii, nawet tych nieznajdujących się w jej portfolio. O tym może ewentualnie zadecydować minister, udzielając danej OZZ prawa do bycia organizacją reprezentatywną, a więc taką, która może działać także na rzecz twórców, którzy nie mają z nią relacji umownej.” Powyższe zdaniem J.P.Kolczyńskiego wpłynie na cenę licencji. Minister będzie także zobowiązany do wszczęcia w terminie 6 miesięcy od wejście w życie ustawy postępowań w przedmiocie stwierdzenia reprezentatywności.

Cały artykuł dostępny tu.

Więcej na temat nowej ustawy tu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

 

 

 

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?