Udostępnianie filmów za pomocą sieci Torrent

22.03.2017 r.

Dyskusja na temat legalności udostępniania filmów za pomocą sieci Torrent, służącej do wymiany plików w Internecie nie cichnie. Ostatnio rozgorzała ponownie ze względu na sprawę udostępniania za jej pośrednictwem jednej z polskich komedii. Do sprawy nawiązał Dziennik Gazeta Prawna w artykule z 4 stycznia 2017 r. pt. „Udostępnianie filmu "Wkręceni" za pośrednictwem sieci Torrent bez znamion przestępstwa?”.

Jak napisał redaktor Sławomir Wikariak w sprawie tej w ubiegłym roku zabezpieczano po kolei komputery osób, które dopuściły się rozpowszechnienia filmu. Zdaniem niektórych jednak takie środki nie powinny być stosowane w tym przypadku, gdyż zabezpieczenie całego komputera powoduje utratę przez jego właściciela wszystkich zgromadzonych w nim danych, podczas gdy wystarczające wydaje się jedynie skopiowanie zawartości dysków. Z wypowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do zabezpieczenia komputerów zobowiązał prowadzącą sprawę prokuraturę – Sąd, w wyniku uchylenia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa na skutek zażalenia dystrybutora filmu. Co ciekawe postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z powodu braku znamion przestępstwa spotkało się z aprobatą Prokuratury Krajowej, ponadto na jego podstawie są obecnie przygotowywane wytyczne dla prokuratur w całym kraju, do których mogą trafić podobne sprawy.

O komentarz w tej sprawie został poproszony również mecenas Janusz Piotr Kolczyński z naszej Kancelarii. Jego zdaniem konieczne są zmiany w prawie, jako dobry przykład wskazał ustawodawstwo niemieckie i U.S.A.

- "drobne naruszenia praw autorskich nie są zasadniczo ścigane w Niemczech, a od 2013 r. wprowadzono tam limity kosztów adwokackich (do 124 euro) i szkody (do 1000 euro) w tzw. sprawach bagatelnych, w tym także sprawach prawnoautorskich. Także w USA wprowadzono odrębną procedurę i sąd dla drobnych naruszeń praw autorskich. Model zaproponowany w Niemczech i U.S.A., tj. praw bagatelnych jest sensowniejszy niż model pociągania do pełnej odpowiedzialności (w tym karnej) wszystkich, jak leci."

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4.01.2017 r.

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?