Transakcje i umowy

Transakcje i umowy

Przekazanie szablonu umowy odróżniamy od takiego ukształtowania stosunku umownego, który pozwoli zminimalizować ryzyka prawne i biznesowe naszego klienta

Mamy szczególne doświadczenie w umowach:

związanych transferem prawem własności intelektualnej

dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych

o zachowaniu informacji w poufności

z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w związku z eksploatacją utworów w telewizji lub Internecie.

W transakcjach chętnie współpracujemy z powoływanymi przez klienta ad hoc zespołami projektowymi złożonymi z prawników różnych specjalizacji, z którymi łączymy wysiłki w celu realizacji projektu

Z sukcesem weryfikowaliśmy postanowienia umów dotyczących przeniesienia udziałów i praw do oprogramowania do spółki offshorowej dla klienta zajmującego się tzw. „elektronicznym pieniądzem” – tzw. swap na udziałach.

Dokonaliśmy transferu telefonicznego call center i praw pracowniczych dla środkowoeuropejskiego koncernu sprzedaży bezpośredniej towarów.

Dokonaliśmy cesji praw i obowiązków związanych z produkcją filmu fabularnego.

 

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska

Ttelel. + 48 22 270 12 98

 

home

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

mail

info@cropa.org

NIP: 586-148-91-17; REGON: 015824293

 

Kontakt / Jak dojechać ?